Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.auraline.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.TARAFLAR

www.auraline.com.tr adlı internet sitesinden (bundan böyle www.auraline.com.tr  olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle "SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Nota Dış Tic. LTD. ŞTİ. ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2.KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR www.auraline.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Yakuplu Mahallesi 178 Sok. No: 14 A Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim Nota Dış Tic. LTD. ŞTİ. bundan böyle kısaca "AURA LİNE KOZMETİK" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve www.auraline.com.tr ’un yasal sahibi AURA LİNE KOZMETİK olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi AURA LİNE KOZMETİK‘a aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi AURA LİNE KOZMETİK tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak www.auraline.com.tr’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve www.auraline.com.tr ’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, AURA LİNE KOZMETİK tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5 AURA LİNE KOZMETİK, www.auraline.com.tr sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.TANIMLAR

3.1. ÜYE: AURA LİNE KOZMETİK ’ten ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, AURA LİNE KOZMETİK tarafından üyelikleri onaylanarak AURA LİNE KOZMETİK'a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 18 (onsekiz) yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile www.auraline.com.tr ’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin www.auraline.com.tr  de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE‘ye verilmez. www.auraline.com.tr ’ye üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde AURA LİNE KOZMETİK üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2. KULLANICI: AURA LİNE KOZMETİK’a ait www.auraline.com.tr  sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden gerçek veya tüzel kişisidir.

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından AURA LİNE KOZMETİK'ın SMS (kısa mesaj) göndermesi veya belirtilen mail adresine e-mail gönderilmesi ile AURA LİNE KOZMETİK'ın KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4. LİNK: www.auraline.com.tr  üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden www.auraline.com.tr’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: www.auraline.com.tr sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: www.auraline.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle AURA LİNE KOZMETİK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.auraline.com.tr'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4.HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. AURA LİNE KOZMETİK’ın, www.auraline.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. www.auraline.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. AURA LİNE KOZMETİK’ın www.auraline.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.auraline.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye AURA LİNE KOZMETİK adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. AURA LİNE KOZMETİK, www.auraline.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği www.auraline.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. www.auraline.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların AURA LİNE KOZMETİK tarafından belirlenecek olan ve www.auraline.com.tr’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. AURA LİNE KOZMETİK bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin www.auraline.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5.GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, www.auraline.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.auraline.com..tr’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, www.auraline.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, www.auraline.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4. AURA LİNE KOZMETİK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, www.auraline.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden AURA LİNE KOZMETİK'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5. SİTE üzerinden, AURA LİNE KOZMETİK’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir websitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen websitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.auraline.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen websiteleri ve içerikleri hakkında AURA LİNE KOZMETİK'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AURA LİNE KOZMETİK’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AURA LİNE KOZMETİK’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. www.auraline.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı AURA LİNE KOZMETİK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. www.auraline.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8. AURA LİNE KOZMETİK, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya AURA LİNE KOZMETİK’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da AURA LİNE KOZMETİK’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9. AURA LİNE KOZMETİK, www.auraline.com.tr mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.auraline.com.tr üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.auraline.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.auraline.com.tr sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.auraline.com.tr’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.auraline.com.tr’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve AURA LİNE KOZMETİK'ın www.auraline.com.tr’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10. AURA LİNE KOZMETİK, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.auraline.com.tr kullanma koşulları ile www.auraline.com.tr’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.auraline.com.tr ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.auraline.com.tr sitesinde yayınlanmaları ile yürürlüğe girerler. www.auraline.com.tr kullanımı ya da www.auraline.com.tr'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten, tanıtım, pazarlama ve kampanya duyurularını e-mail, SMS, faks ve telefon ile almayı peşinen kabul eder.

5.11. www.auraline.com.tr dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı AURA LİNE KOZMETİK’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, AURA LİNE KOZMETİK çalışanlarının ve yöneticilerinin, AURA LİNE KOZMETİK yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. AURA LİNE KOZMETİK, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. www.auraline.com.tr'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla www.auraline.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, www.auraline.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, AURA LİNE KOZMETİK ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin www.auraline.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AURA LİNE KOZMETİK'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. AURA LİNE KOZMETİK, www.auraline.com.tr üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Websitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. AURA LİNE KOZMETİK aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.auraline.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde AURA LİNE KOZMETİK tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde AURA LİNE KOZMETİK; AURA LİNE KOZMETİK hizmetleri, AURA LİNE KOZMETİK  bilgileri, AURA LİNE KOZMETİK telif haklarına tâbi çalışmaları, AURA LİNE KOZMETİK ticari markaları, AURA LİNE KOZMETİK ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar, AURA LİNE KOZMETİK’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.16. AURA LİNE KOZMETİK tarafından www.auraline.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan websitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.17. Üye, AURA LİNE KOZMETİK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AURA LİNE KOZMETİK’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, AURA LİNE KOZMETİK’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

AURA LİNE KOZMETİK, www.auraline.com.tr’ye erişilmesi, www.auraline.com.tr’nin ya da www.auraline.com..tr’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AURA LİNE KOZMETİK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.auraline.com..tr’ye ya da link verilen diğer websitelerine erişilmesi ya da www.auraline.com. tr’nin kullanılması ile AURA LİNE KOZMETİK’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

AURA LİNE KOZMETİK, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle www.auraline.com.tr'nin tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler www.auraline.com.tr tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, www.auraline.com..tr’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, AURA LİNE KOZMETİK ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına www.auraline.com.tr ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, AURA LİNE KOZMETİK‘ın bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, www.auraline.com..tr ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. 6698 sayılı KVKK nun hükümleri uygulaması saklıdır.

8.DEVİR

AURA LİNE KOZMETİK, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. www.auraline.com.tr, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da www.auraline.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle www.auraline.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

10.MÜCBİR SEBEP

AURA LİNE KOZMETİK, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.auraline.com.tr sitesine ait işbu "üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle AURA LİNE KOZMETİK’tan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

11.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve www.auraline.com.tr ’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. AURA LİNE KOZMETİK’ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12.YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Websitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, AURA LİNE KOZMETİK tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini www.auraline.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. AURA LİNE KOZMETİK, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.